Profile aluminiowe z rowkiem 8 mm

System kompatybilny z systemem profili Item

Wymiar bazowy 40 U8

Standardowe profile 40x40 z rowkiem 8 mm

Ciężki profil aluminiowy 40x40 U8
40 x 40 C
Lekki profil aluminiowy 40x40 U8
40 x 40 L
ECO profil aluminiowy 40x40 U8
40 x 40 E

Osłonowe profile 40x40 z zamkniętymi rowkami

Profil aluminiowy 40x40 U8
40 x 40 L1R
Profil aluminiowy 40x40 U8
40 x 40 L2RR
Profil aluminiowy 40x40 U8
40 x 40 L3R
Profil aluminiowy 40x40 U8
40 x 40 LN
Profil aluminiowy 40x40 U8
40 x 40 LSCI

Prostokątne profile 40x80 z rowkami 8 mm

Ciężki profil aluminiowy 40x80 U8
40 x 80 C
Lekki profil aluminiowy 40x80 U8
40 x 80 L
Narożnikowy profil aluminiowy 40x80 U8
40 x 80 LNAR

Duże, kwadratowe profile 80x80 z rowkami 8 mm

Ciężki profil aluminiowy 80x80 U8
80 x 80 C
Lekki profil aluminiowy 80x80 U8
80 x 80 L
Narożnikowy profil aluminiowy 80x80 U8
80 x 80 LNAR

Solidne i duże profile

Ciężki profil aluminiowy 80x120 U8
80 x 120 C
Lekki profil aluminiowy 80x120 U8
80 x 120 L
Profil aluminiowy 120x120 U8
120 x 120
Profil aluminiowy 80x160 U8
80 x 160

Specjalistyczne profile aluminiowe: łukowe, płaskie

Łukowy profil aluminiowy R40/80 30° z rowkiem 8
Profil R40/80 30°
Łukowy profil aluminiowy R40/80 45° z rowkiem 8
Profil R40/80 45°
Profil aluminiowy 40x16
40 x 16
Profil aluminiowy 80x16
80 x 16

Profile prostokątnie długie

Profil aluminiowy 40 x 120
40 x 120
Profil aluminiowy 40 x 160
40 x 160